Warunki licencji oprogramowania

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
Niniejsza licencja reguluje użycie oprogramowania, których autorem jest Operator Serwisu ENELMAX.PL
Dokonując zakupu, instalacji lub wykorzystania w inny sposób produktów Operatora Serwisu ENELMAX.PL potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą licencję i zgadzasz się z jej warunkami.
Umowa wchodzi w życie z momencie nabycia oprogramowania. Operator Serwisu ENELMAX.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian warunków niniejszej licencji.

2. UDZIELANIE LICENCJI.
Dokonując zakupu oprogramowania Klient uzyskuje licencję, która będzie obowiązywać dopóki Klient nie przestanie używać oprogramowania lub do momentu wypowiedzenia licencji przez Operatora Serwisu ENELMAX.PL z powodu nieprzestrzegania przez Klienta warunków umowy zawartych w niniejszej licencji.
Licencja umożliwia użytkowanie oprogramowania, licencja nie obejmuje praw własności, właścicielem oprogramowania pozostaje Operator Serwisu ENELMAX.PL i do niego należą prawa autorskie, jak również prawa własności intelektualnej.
Licencja udzielana jest dla jednej instalacji oprogramowania dla jednej domeny. Każda kolejna instalacja oprogramowania lub na innej domenie zobowiązuje do zakupu oddzielnej licencji.

3. UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA.
Otwarty kod źródłowy oprogramowania mogą mieć wszystkie pliki lub ich część zależnie od rodzaju oprogramowania. Do obsługi zakodowanych plików oprogramowania wymagany jest ionCube Loader. Dopuszczalna jest modyfikacja kodu oprogramowania w zakresie dopasowania go do swoich potrzeb, za wyjątkiem plików odpowiedzialnych za kontrolę licencji.
Zabronione jest rozpowszechnianie oprogramowania w całości lub w fragmentach, w formie oryginalnej lub zmodyfikowanej.

4. POSTANOWIENA KOŃCOWE.
Operator Serwisu ENELMAX.PL nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z działania oprogramowania.
Wszelkie rozpowszechnianie oprogramowania bez zgody Operatora Serwisu ENELMAX.PL, włączając niekomercyjną dystrybucję jest uważane za naruszenie niniejszej licencji i pociąga za sobą odpowiedzialność karną określoną w przepisach prawa.
Operatora Serwisu ENELMAX.PL nie zobowiązuje się do zwrotu kwoty poniesionej za zakup oprogramowania w przypadku wypowiedzenia licencji.